Mandaatbesluit, uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen gemeente Ouder-Amstel 2023

Geldend van 16-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 26-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Ouder-Amstel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit, uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen gemeente Ouder-Amstel 2023
Citeertitel Mandaatbesluit, uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen gemeente Ouder-Amstel 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2023 26-01-2021 nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-394641

2023-026996