Beleidsregels briefadres gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 13-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oisterwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels briefadres gemeente Oisterwijk 2023
Citeertitel Beleidsregels briefadres gemeente Oisterwijk 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
 5. artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 2.41 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
 9. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
 10. artikel 2.48 van de Wet basisregistratie personen
 11. artikel 2.49 van de Wet basisregistratie personen
 12. artikel 2.50 van de Wet basisregistratie personen
 13. artikel 2.51 van de Wet basisregistratie personen
 14. artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen
 15. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 16. artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen
 17. artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen
 18. artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen
 19. artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen
 20. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
 21. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

22-08-2023

gmb-2023-391953

Onbekend.