Regeling vervallen per 31-12-2023

Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht

Geldend van 08-09-2023 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht
Citeertitel Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2023 31-12-2023 Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen

29-08-2023

gmb-2023-387541

Onbekend.