Beleidsregel terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2023

Geldend van 08-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2023
Citeertitel Beleidsregel Terugvordering 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Terugvordering 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2023 nieuwe regeling

29-08-2023

gmb-2023-383911

Onbekend.