Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 2024-2027

Geldend van 25-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Fryske Marren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 2024-2027
Citeertitel Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 2024 - 2027
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-40618

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. Besluit ruimtelijke ordening
  3. artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-2023 nieuwe regeling

25-07-2023

gmb-2023-368561

z.697621