Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord

Geldend van 01-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-05-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Omgevingsdienst Brabant Noord
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord
Citeertitel Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Instellingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Brabant Noord

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 06-05-2013 Nieuwe regeling

25-04-2013

bgr-2023-804

Onbekend.