Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn

Geldend van 28-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
  2. Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-329933

Onbekend.