Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2023

Geldend van 22-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2023
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2023
Externe bijlagen exb-2023-35988 exb-2023-35989 exb-2023-35990

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2023 nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-322236

318291