Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Lopik (WIL) 2023

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Lopik (WIL) 2023
Citeertitel Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Lopik (WIL) 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2023 nieuwe regeling

11-07-2023

gmb-2023-320147

Onbekend.