Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023
Citeertitel Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidies; binnenstad;
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Art, 3, lid 1 van de ALgemene Subsidieverordening 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Verordening vervangt de Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede, vastgesteld op 17-6-2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2023 Nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-319416

2300036655