Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023

Geldend van 20-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023
Citeertitel Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2023-07-01
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626225/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

06-06-2023

gmb-2023-316454

Onbekend.