Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023

Geldend van 12-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023
Citeertitel Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023
Externe bijlagen exb-2023-35143

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2023 nieuwe regeling

06-06-2023

gmb-2023-303623

351486