Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels voor het overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen (Wegsleepverordening Edam-Volendam)

Geldend van 11-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels voor het overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen (Wegsleepverordening Edam-Volendam)
Citeertitel Wegsleepverordening Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-33807

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-301757

Z23126064/D-ADV-23277235/47-2023