Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023
Citeertitel Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel II van de Gemeentewet
  2. hoofdstuk IVa van de Gemeentewet
  3. paragraaf 1 van de Gemeentewet
  4. hoofdstuk XIa van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Rekenkamercommissie 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2023 nieuwe regeling

26-06-2023

gmb-2023-297767

Onbekend.