Beleidsregel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht
Citeertitel Beleidsregel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023 Aanpassing artikel 7, derde lid, alternatieve toetsingsmethodiek

28-11-2023

gmb-2023-511586

Onbekend.
06-07-2023 01-12-2023 Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-296746

Onbekend.