Verordening Starterslening gemeente Heerde 2023

Geldend van 07-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening gemeente Heerde 2023
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Heerde 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening Heerde (6 juli 2015).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 nieuwe regeling

26-06-2023

gmb-2023-296305

Onbekend.