Verordening gemeentelijke rekenkamer ’s-Hertogenbosch 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening gemeentelijke rekenkamer ’s-Hertogenbosch 2023
Citeertitel Verordening gemeentelijke rekenkamer 's-Hertogenbosch 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 81a van de Gemeentewet
  2. artikel 81k van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 Wijziging in de regeling

04-07-2023

gmb-2023-291175

Onbekend.