Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling 010 Sport en Spel

Geldend van 05-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling 010 Sport en Spel
Citeertitel Subsidieregeling 010 Sport en Spel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Rotterdam 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-287288

2023, nummer 107