Algemene subsidieregeling Voorschoten 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorschoten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieregeling Voorschoten 2023
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Voorschoten 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-283430

Onbekend.