Alcoholverordening Delft 2023

Geldend van 28-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Alcoholverordening Delft 2023
Citeertitel Alcoholverordening Delft 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
  5. artikel 25a van de Alcoholwet
  6. artikel 25d van de Alcoholwet
  7. artikel 25e van de Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Drank- en Horecaverordening 1996.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2023 nieuwe regeling

15-06-2023

gmb-2023-278135

5480197