Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2023 Nieuwe regeling

25-05-2023

gmb-2023-276955

27839/28310