Grondprijzennota 2023 – 2025 van de gemeente Maasgouw

Geldend van 23-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Grondprijzennota 2023 – 2025 van de gemeente Maasgouw
Citeertitel Grondprijzennota 2023 – 2025 van de gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2023 nieuwe regeling

04-10-2022

gmb-2023-273297

Onbekend.