Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

Geldend van 12-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
Citeertitel Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2023 15-03-2023 Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

23-05-2023

gmb-2023-252984

bb23.00156, bb23.00152, bb23.00157