Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland

Geldend van 09-06-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorschoten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland
Citeertitel Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
  2. Gemeentewet
  3. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt het mandaatbesluit van 25 augustus 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2023 01-05-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-250053

Z/23/076915