Regeling van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij inhoudende bepalingen over de behandeling van klachten (Klachtenregeling MijnGemeenteDichtbij 2022)

Geldend van 05-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Regeling van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij inhoudende bepalingen over de behandeling van klachten (Klachtenregeling MijnGemeenteDichtbij 2022)
Citeertitel Klachtenregeling MijnGemeenteDichtbij 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2023 Deze regeling vervangt de regeling 'Klachtenregeling MijnGemeenteDichtbij'

04-10-2022

bgr-2023-559

Onbekend.