Beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022

Geldend van 01-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022
Citeertitel Beleidsregel gegevensverstrekking BRP overheidsorganen Vaals 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023 nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-234161

22.0005943