Regeling vervallen per 19-03-2024

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023

Geldend van 31-05-2023 t/m 18-03-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Stadskanaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023
Citeertitel Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp kwijtschelding
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2023 01-01-2023 19-03-2024 nieuwe regeling

22-05-2023

gmb-2023-234114

Z-23-112756/D/23/274333