Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting op de gemeentelijke centrale antenne-inrichting (Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam)

Geldend van 25-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de algemene voorwaarden voor een individuele aansluiting op de gemeentelijke centrale antenne-inrichting (Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam)
Citeertitel Algemene voorwaarden CAI Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet
  6. artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet
  7. afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Voorwaarden CAI van 20 december 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2023 bijlage

21-11-2023

gmb-2023-503226

Z23131305
31-05-2023 25-11-2023 nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-232596

Z23122924/D-ADV-23260698