Controleverordening Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2023

Geldend van 31-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Controleverordening Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2023
Citeertitel Controleverordening Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 213 van de Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
  4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  5. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
  6. artikel 35, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

20-04-2023

bgr-2023-539

Onbekend.