Regeling vervalt per 01-01-2025

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein 2023

Geldend van 27-05-2023 t/m 31-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein 2023
Citeertitel Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2023 01-05-2023 01-01-2025 nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-230611

Onbekend.