Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026

Geldend van 27-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026
Citeertitel Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Zorg en gezondheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2023 In opvolging van de beleidsregel “Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020; "De kracht van contact"

23-05-2023

gmb-2023-230548

23.09662