Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 7 maart 2023, nr UTSP-1088738041-9762, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht (Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht 2023)

Geldend van 26-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 7 maart 2023, nr UTSP-1088738041-9762, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht (Openstellingsbesluit subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht 2023)
Citeertitel Openstellingsbesluit Subsidieregeling verplaatsing veehouderijen Utrecht
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-5929

UTSP-1088738041-9762