Omgevingsplan gemeente Maashorst

Bij deze regeling horen andere regelingen die er juridisch onderdeel van zijn, zie het overzicht andere regelingen bij de wetstechnische informatie.

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Omgevingsplan gemeente Maashorst
Citeertitel Omgevingsplan gemeente Maashorst
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw, Milieu, Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, Algemeen
Eigen onderwerp Wonen, Natuur en milieu, Ruimte en infrastructuur, Bouwen en verbouwen, Ruimtelijke ordening, Geluid, Water, Cultureel erfgoed, Horeca, Recreatie, Evenementen, Natuur- en landschapsbeheer, Bestuursrecht
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.4 van de Omgevingswet

  2. artikel 22.2, lid 1 van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding 01-01-2024 is vastgesteld in Staatsblad 2023, 113 met datum ondertekening 05-04-2023.

Overzicht andere regelingen die juridisch onderdeel zijn van deze hoofdregeling In het begin van de tekst van onderstaande andere regelingen is de relatie met de hoofdregeling te vinden

Bekendmaking Datum inwerkingtreding Regeling
08-12-2023
Staatscourant 2023,35432
01-01-2024 Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra
20-11-2023
Provinciaal blad 2023,14643
01-01-2024 Voorbeschermingsregels - gemeente Maashorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024   wijziging

03-05-2022

Staatsblad 2022, 181

Onbekend
wijziging

26-04-2022

Staatsblad 2022, 172

Onbekend
wijziging

27-11-2020

Staatsblad 2021, 98

Onbekend
wijziging

09-12-2020

Staatsblad 2020, 557

Onbekend
nieuwe regeling

16-09-2020

Staatsblad 2020, 400

Onbekend