Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde

Geldend van 23-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde
Citeertitel Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Westerwolde
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2023 01-05-2022 nieuwe regeling

26-04-2023

gmb-2023-220928

Onbekend.