Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2023

Geldend van 10-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2023
Citeertitel Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende regels subsidie Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013
  2. Verordening (EU) 2022/2472

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2029.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2023 nieuwe regeling

25-04-2023

prb-2023-5248

02107905