Openstellingsbesluit SUMO 2023

Geldend van 11-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit SUMO 2023
Citeertitel Openstellingsbesluit SUMO 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013
  4. Subsidieregeling monumenten Fryslân
  5. artikel 145 van de Provinciewet
  6. artikel 4:23, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023 artikel 2

27-06-2023

prb-2023-7828

GS003852
05-05-2023 11-07-2023 nieuwe regeling

25-04-2023

prb-2023-5003

Onbekend.