Mandaatbesluit Kloosterweg 36 Gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 04-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Kloosterweg 36 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2023 Nieuwe regeling

25-04-2023

gmb-2023-193306

Onbekend.