Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023

Geldend van 03-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bloemendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2023 nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-190288

Onbekend.