Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2021

Geldend van 27-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Bodegraven-Reeuwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2021
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp inkoop en aanbesteding
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR455900/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2023 14-07-2021 Nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2023-185503

Onbekend.