Nadere regels terrassen gemeente Emmen 2023

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels terrassen gemeente Emmen 2023
Citeertitel Nadere regels terrassen Emmen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Emmen 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2023 nieuwe regeling

04-04-2023

gmb-2023-167961

Onbekend.