Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland

Geldend van 30-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland
Citeertitel Openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering EFRO programma Zuid-Nederland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2023 24-04-2023 Art II

26-09-2023

prb-2023-11379

365983
24-04-2023 26-05-2023 Nieuwe regeling

04-04-2023

prb-2023-4120

304526