Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 4 april 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant)

Geldend van 14-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 4 april 2023, houdende de instelling van de Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant)
Citeertitel Reglement Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2023 nieuwe regeling

04-04-2023

prb-2023-4045

C2310524/5214502