Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee
Citeertitel Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven en projecten Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt: a) Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee; b. Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Goeree-Overflakkee; c. Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023 art. 1, 7, 11, 15, 20, 21, 23, bijlage 3

24-10-2023

gmb-2023-459870

Z-23-155098/171125
05-04-2023 01-01-2023 01-11-2023 nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-139981

Z-21-138772/160744