Regeling vervallen per 09-04-2024

Subsidieregeling mkb innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2023

Geldend van 04-04-2023 t/m 08-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling mkb innovatiestimulering regio en topsectoren haalbaarheid Noord-Nederland 2023
Citeertitel MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel vijf, tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling SNN
  2. Algemene subsidieregeling SNN 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2023 09-04-2024 nieuwe regeling

21-02-2023

prb-2023-3580

2023000241