Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf

Geldend van 06-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Landgraaf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf
Citeertitel Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Landgraaf
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 174 van de Gemeentewet
  2. artikel 125 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2023 nieuwe regeling

17-02-2023

gmb-2023-134781

Onbekend.