Beleidsregels Terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023

Geldend van 31-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leidschendam-Voorburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023
Citeertitel Beleidsregels Terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR33359/19

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2023 nieuwe regeling

14-03-2023

gmb-2023-129578

3068