Regeling vervallen per 01-11-2023

Tijdelijke subsidieregeling ontmoeting bij buurthuisfuncties

Geldend van 15-03-2023 t/m 31-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke subsidieregeling ontmoeting bij buurthuisfuncties
Citeertitel subsidieregeling impuls ontmoeting
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2023 01-11-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

gmb-2023-105749

Onbekend.