Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 01-01-2027 wijziging artikel 1,7 en 8

04-07-2023

prb-2023-7673

2023000928
10-03-2023 07-07-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-2709

2023000315