Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers 2023

Geldend van 09-03-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers 2023
Citeertitel Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-95349

Onbekend.