Verordening leningen asbestsanering gemeente Deventer

Geldend van 03-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leningen asbestsanering gemeente Deventer
Citeertitel Verordening leningen asbestsanering gemeente Deventer
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2023 nieuwe regeling

22-02-2023

gmb-2023-91460

2023-60